Amundi ETF MSCI Germany GBP (0KL6)

 

Amundi ETF MSCI Germany GBP

Factsheet