LF Ruffer Equity & General O Acc (BP59)

 

LF Ruffer Equity & General O Acc

Factsheet